top of page

Potní chýše - co to je, proč to je :-)

Co to je potní chýše a kde se tu vzala?

Potní chýše známá také jako initipi nebo inipi. Indiánský výraz „inipi“ (obřad potní chýše) znamená „znovu se narodit“. Je to jeden z nejstarších očistných obřadů, či rituálů primárně znám od indiánů severní Ameriky. Pro potní chýše dělané v Evropě se vžil také název indiánská sauna.


Vyjadřuje hluboké propojení indiánů s přírodou a je důležitou součástí života komunity. Potní chýše slouží hlavně pro duchovní a duševní očistu, zamyšlení nad svým dosavadním životem a zvážení, jak dál.


Představení obřadu, jak ho vidíte na vlastní oči

Je to přírodní "sauna", resp. konstrukce, která je umístěna na zemi. K dosažení teploty se používají rozžhavené kameny, které se do potní chýše nosí z nedalekého velkého ohně. V průběhu procesu jsou kameny průvodcem polévány studenou vodou. Vzniká tak horká pára, která vytváří klima tepla a vlhkosti.


Představení obřadu, jak ho vnímáte duší a srdcem

Je to očistný obřad, který oslovuje čtyři elementy, živly na nichž je náš život závislý – ZEM, VODU, VZDUCH a OHEŇ, čtyři světové strany, dva božské principy – mužský a ženský (nahoře a dole) a střed tohoto kříže jímž je srdce (duch místa, tady a teď). Je to silný obřad zaměřený na očistu těla (detoxikace), srdce, mysli a ducha.


K čemu slouží potní chýše?

Rituál Potní Chýše je vhodný pro jakýkoli záměr: Když hledám uzdravení na těle nebo srdci. Když chcete opustit nevyhovující vzorec v hlavě. Když chcete obdržet vizi nebo nápad. Když chcete vyjádřit smutek, že něco skončilo, nebo oslavit, že něco začalo. Když chcete za něco poděkovat nebo o něco poprosit.


Potní chýše je využívána jako silná sebe uvědomovací a relaxační technika. Na jedné straně zde působí všechny pozitivní aspekty saunování jako fyziologického procesu, na straně druhé velmi intenzivně překračujete hranice vašeho komfortu a dotýkáte se samotných hranic vašeho vnímání. Tato kombinace umožňuje zasahovat vaše podvědomé procesy a otevírat skrytá zákoutí vašeho vnitřního člověka.


Potní chýše vyjadřuje úctu k Zemi, přírodě, rodině, přátelům a životu ve všech jeho podobách. Je prostorem pro inspiraci, přemýšlení, omluvu, přání, rozhodnutí. Initipi je také odpočinek a příjemný čas strávený se zajímavými lidmi.Čím více do rituálu vložíte, tím více se vám vrátí…

Comments


bottom of page