top of page
coaching-2.jpg

Koučink není sprosté slovo ..

čím je somatický přístup specifický?

Koučovací přístup obecně spočívá v individuálním provázení klienta v určitém období vzhledem k nějaké situaci nebo překážce, kterou řeší. Vedení probíhá formou rozhovorů, po cestě, která je pro tebe nejlepší.  

scroll.gif
Pozadi_Jak-to-delam.jpg

Existují typy lidí, kteří se nedokáží slovem vyjádřit tak přesně, jak by si přáli a mnohem výmluvněji za ně mluví jejich emoční prožívání nebo pohybový vzorec. Na rozdíl od hlavy je tělo mnohem upřímnější. Tělo nám dá velmi přesnou zpětnou vazbu, pokud děláme něco, co s ním není v souladu.

individual.png

Mé osobní vyhoření bylo z velké míry dáno mou neschopností vnímat co mi tělo říká a “pálil" jsem tak zbytečně spoustu energie na aktivitách, které mi vlastně hodnotově nedávaly smysl. 

rozhovor.jpg

Rozhovor

Na úrovni rozhovoru lze i v somatickém koučování vést klasický executive koučink. Drží se osvědčených principů, jako například GROW model, práce s cílem, kladení otázek, atd. Rozhovor tak má jasné směřování a já mám tak celou situaci pod kontrolou. 

Kotva 1

Signály těla i mysli

Kromě práce s tělem využívám také práci s vnitřními impulsy, energií a elánem klienta a také jeho zdroje. Zdroje vnímáme v pojetí somatického koučování jako mentální nastavení, místa a témata, která člověku dodávají sílu, energii a motivaci. Po celou dobu procesu tedy věnuji pozornost nejen informacím na verbální úrovni, ale také tzv. somatickým markerům (svalové bloky, hloubka dechu, pohyby očí, gestikulace, spontánní pohyby a roviny napětí a uvolnění), které jsou v těle koučovaného přítomny. 

pole-moznosti.jpg

Chceš začít?

Zanech mi na sebe kontakt, vyber pro tebe nejvhodnější formu kontaktu, popřípadě čas, kdy se ti můžu ozvat. Úvodní setkání je ZDARMA.

signaly-tela-i-mysli.jpg

Pole možností

Jako somatický kouč pro koučovaného vytvářím tzv. pole možností. To je prostor, kde je možné poslouchat vnitřní impulsy a kreativně tvořit. Jde o prostor, kde nehodnotím, co tam je, ale oceňuji, cokoliv se autenticky objeví a s tím dále můžeme za pomocí různých technik pracovat

bottom of page