top of page

Wim Hof - příběh ledového muže

Toto není příběh o životní tragédii jednoho člověka. Není to ani příběh o tom, že ledový muž z Holandska má nadpřirozené schopnosti a je držitelem více než dvacítky rekordů. Je to příběh o síle vůle a (pro většinu lidí až doposud) skrytých možností. Příběh o tom, jak se člověk stal skutečným pánem vlastního těla a především vlastní mysli. Příběh o tom, že člověk nevyužívá ani ze třetiny svůj skutečný potenciál, ale může, pokud bude chtít a začne na tom vědomě pracovat. A ve své podstatě i o tom, že pokud se rozhodneme posunout hranice svých schopností, jediné, co nám skutečně stojí v cestě, jsme pouze my sami.


Zrození ledového muže

Příběh Wima Hofa (*1959), respektive jeho metody začíná v roce 1994, kdy mu za tragických okolností umírá jeho milovaná žena, která dlouhá léta trpěla psychickými problémy a úzkostmi. Nevšiml si, kdy přesně tyto problémy přišly, všímal si ale, jak se jí den ode dne zmocňují čím dál víc, až vyvrcholily nesmírně smutnou událostí - spáchala sebevraždu skokem z 8. patra domu, ve kterém spolu se svými dětmi žili. Zároveň on sám jako muž, manžel a otec čtyř dětí, stanul před nejsložitější životní situací, s jakou se dosud setkal. Postarat se o své děti, ačkoliv sám se cítil bezmocný, slabý a vyčerpaný. Najít ztracenou životní rovnováhu, klidný kout, kde by si mohl utříbit myšlenky, nebo ještě lépe, kde by na chvíli nemusel myslet vůbec na nic.

Nechtěl ale jen složit ruce do klína a truchlit. Toužil ukázat světu, že tváří v tvář smrti nemusí člověk zákonitě zůstat bezmocný a slabý. Nesnažil se hledat výmluvy, ačkoliv sám dobře věděl, jaký je svět z druhé strany slz prolitých po ztrátě milované osoby. Chtěl sám sobě zodpovědět základní otázku lidstva existující stejně dlouho jako lidstvo samo: jaký je smysl života na Zemi a jak to všechno souvisí s ním jako s člověkem a otcem? Začal tedy hledat cestu, jak onen smysl života opět najít.


Poslouchejte instinkt

Co ho na této cestě vedlo, byl jeho instinkt a intuice. Dělal tedy pouze to, co sám vnímal jako správné. Začal hledat odpovědi uvnitř sebe samého. Proto se snažil najít vnitřní klid, aby byl schopen nahlédnout na problémy s čistou hlavou a odpočatou myslí. Přemýšlel o příčině vzniku psychických problémů u lidí. O tom, jak je možné, že člověk, který dokázal vytvořit nejrůznější technické vymoženosti moderní doby (třeba mobilní telefon, na kterém můžeme surfovat po internetu nebo raketu, která dolétne až do vesmíru), není schopen kontrolovat myšlenky uvnitř vlastní hlavy.


Jediné, co si přál, bylo cítit se zase dobře. Wim sám řekl: „Jenomže co může člověk udělat pro to, aby se cítil dobře? Lámat rekordy? Vylézt v trenkách na Mount Everest? Potápět se pod ledem a přežít to?“ Když se poprvé ponořil do ledové vody, jeho tělo zařvalo bolestí, zároveň ale zjistil překvapující věc. V ledové vodě nebyl s to myslet na nic jiného než na ledovou vodu. Tak to druhý den zkusil zase. A pak znova. Díky tomu se mu podařilo najít ten klidný kout, který tolik potřeboval. Právě ledová voda byla tím dnem, od kterého se mohl opět odrazit. Nehledal odpověď v náboženství ani filozofii, vždy věřil, že je něco víc, něco, co se sice nedá popsat slovy, co ale vyvěrá přímo z duše každého člověka, z hluboko usazené touhy člověka přežít.

Později zjistil, že studená voda a chlad obecně umožňuje lepší spojení s hlubšími částmi mozku, především s tzv. "plazím" mozkem (tj. mozkovým kmenem, který je zodpovědný mimo jiné za dýchání, krevní oběh, imunitní reakce nebo spánek), který neovlivňuje myšlení, ale pouze pocity člověka (zde fungují jen 3 základní povely "uteč", "ustrň" nebo "bojuj"). A tak se mu postupně podařilo najít zkratku, jak nahlédnout do své vlastní hlavy a tam tyto pocity pomocí techniky meditací a dechových cvičení začít vědomě ovládat.


Mysl vítězí nad hmotou

V laboratořích prestižních univerzit byl podroben celé řadě vědeckých testů, při kterých bylo prokázáno, že díky vlastním technikám dokáže odolat chladu, který by jinak byl pro lidský organismus fatální. Odtud je už jen krůček k tomu ovlivnit i další nevědomé činnosti a procesy, které probíhají v lidském těle, tedy například i imunitní nebo endokrinní systém. A co je endokrinní systém? To jsou hormony, kromě jiných tedy i hormony ovlivňující štěstí, pocity spokojenosti, zdraví nebo sílu. A to je také odpověď na onu základní otázku: co je smyslem života? Smyslem života je cítit se dobře. Být zdravý, šťastný, spokojený a vitální. Přesně takové si nás příroda představuje. A klíč k tomu leží pouze a jenom v nás samých.

Mimochodem právě proto je schopen lámat rekordy. Ne kvůli tomu, že Wim Hof je ledovým mužem, přírodním úkazem. Oním ledovým mužem je právě díky těmto technikám. Říká, že pokud něco dokáže on, dokáže to kdokoliv jiný. A k dosažení toho také slouží metoda, která nese jeho jméno.


Změna je možná

Ani já jsem před pěti lety nevěřil, že se své zimomřivosti můžu zbavit. Kdyby mi něco takového někdo řekl, a k tomu dodal, že chlad může být dokonce mým přítelem, zcela jistě bych ho považoval přinejmenším za blázna. Studené nohy a z toho pramenící pocit zimy se mě držely již od dětství. V roce 2017 jsem se však rozhodl věci změnit a obrátit ve svůj prospěch. Díky Wimově metodě se mi to podařilo a já nejenže již nejsem zimomřivý, jsem navíc zdráv a cítím se lépe než kdy dřív, vitálnější a zároveň pokornější ke všemu, co lidské tělo a mysl dokáže, jsou-li napnuty správným směrem. Změna je možná, je však třeba na sobě pracovat.

Comments


bottom of page