top of page

Wim Hof metoda a věda

Lidé si s ohledem na neustále kolísající situaci ohledně koronaviru nemohou být jisti, zda budou moci letošní zimu strávit na horách. Proto ale není nutné si doma tvořit svoje vlastní hory z posmrkaných kapesníků. Věděli jste, že v zimních (a obecně chladnějších) dnech a měsících není nezbytně nutné rozšiřovat řady lidí zádumčivě posmrkávajících? Pojďme se podívat na to, co vlastně nachlazení je, čím je způsobeno, ale hlavně se pojďme společně naučit, jak se mu efektivně a vlastními silami bránit.


BIOMECHANIKA TĚLA

Začíná to pozvolna. Nejprve se ve vás usadí pocit chladu následovaný lehkou únavou a společně pak čekají na první kýchnutí. Jakmile přijde, rozbolí vás hlava, přijdou další kýchnutí doprovázená kašlem a nachlazení je na světě. První tři dny se cítíte mizerně, ale pak už se stav postupně zlepšuje a do sedmi dní jste opět víceméně čilí (to samozřejmě v případě, kdy si na nachlazení nevezmete žádný prášek; pokud se aktivně snažíte sami sebe léčit, trvá stejné nachlazení týden). To vše (tedy rýma, kašel, bolesti hlavy a svalů, někdy i teplota) jsou průvodní jevy vaší imunity. Tak reaguje vaše tělo na přítomnost viru ve vašem těle. To všechno tedy nezpůsobí virus sám, ale až tělo, které onen vir díky specifickým receptorům rozpozná, a pomocí těchto mechanismů se jej snaží přeprat a vyštípat z těla ven. Vše lze samozřejmě poznat i z vyšetření krve. S narůstajícím množstvím zánětlivých buněk stoupá i počet těch protizánětlivých a přítomnost, respektive sílu nachlazení (nebo nemoci obecně) tak lze velice snadno prokázat i krevním rozborem. Člověk v takových situacích obvykle začíná jednat. Jedni věří bylinným čajům, jiní dávají přednost syntetickým přípravkům. A pak je tu Wim Hofova metoda.


OVLÁDNUTÍ IMUNITY

Wim své schopnosti zpočátku prezentoval jako zajímavost, pouťovou atrakci. Odtud se také vzalo označení "Ledový muž". Wim sám ale nechtěl být jen "cirkusovým protagonistou". Jak se šířilo povědomí o jeho schopnostech, rostl i zájem prozkoumat celou záležitost také z vědeckého hlediska a Wim v roce 2011 podstoupil na univerzitě Radboud Universiteit v Nijmegenu pod dohledem dr. Petera Pickkerse a jeho lékařského týmu pozoruhodné vyšetření. Wim byl napojen na řadu přístrojů snímajících činnost jeho mozku a životní funkce. Následně mu byl do těla vpraven mrtvý endotoxin s tím, že lékaři budou následně sledovat reakci Wimova těla. Celý mechanismus jsme si popsali výše, dodejme tedy, že imunitní systém odlišuje toxin podle chemického složení jeho obalu, bez ohledu na to, zda je mrtvý či nikoliv. Za normálních podmínek by se tedy měla rozběhnout imunitní reakce organismu, provázená nevolností, zvýšenou tělesnou teplotou a bolestí hlavy. Odběr a následný rozbor krve po uplynutí několika hodin od aplikace toxinu však prokázaly, že Wim dokázal vědomě stimulovat produkci kortizolu (hormon nadledvin, jeden ze základních nástrojů obrany těla proti zánětu), čímž svoje tělo zásobil adrenalinem a imunitní reakce organismu se tak vlastně ani neměla šanci spustit. Zároveň bylo zjištěno, že samotných zánětlivých buněk se ve Wimově krvi nachází zhruba 1/3 oproti množství, které by tam u průměrného člověka být mělo. Sám Wim Hof poté uvedl, že cítil pouze lehkou bolest hlavy, která pro něj ale byla nekomfortní natolik, aby ji považoval jako důkaz, že je jeho tělo toxinem napadeno. A proto začal s dechovým cvičením a meditacemi.


VÍC DAT VÍC VÍ

Existovaly v zásadě dvě možnosti: buď je Wim Hof skutečným přírodním úkazem s možná až neslušně vysokým prahem bolesti a imunitou jako trám, nebo je skutečně schopen ovládnout svoje tělo natolik, aby byl schopen stimulovat svůj imunitní systém, který projevy nemoci utne už v zárodku. K tomu, aby bylo možné výzkum označit za objektivní, bylo třeba získat další data. K výzkumu bylo přizváno celkem 30 dobrovolníků. 18 z nich s sebou vzal Wim do Polska, kde s nimi 4 dny trénoval meditace a dechová cvičení. Po 4 dnech tréninku si nejenže s chutí zaplavali v ledové vodě a oschnout zašli na břeh do sněhu, ale na závěr si ještě vyšlápli na horu vysokou přes 1500 metrů jen v trenýrkách. Zbývajících 12 byli netrénovaní dobrovolníci, kteří nevyužívali žádných dechových technik ani jiných cvičení. Ti trénovaní prováděli dechové techniky 2,5 hodiny z celkových 8 hodin trvání pokusu. Díky tomuto dýchání měli v krvi vyšší hladinu adrenalinu, v důsledku čehož docházelo i k rychlejší tvorbě bílých krvinek. Adrenalin podpořil také protizánětlivý interleukin-10 (látka tlumící vznik cytokinů, které provázejí vznik zánětů). Ve srovnání s netrénovanou skupinou měli tito dobrovolníci méně projevů zánětů a rychleji se po pokusu zotavovali. K překvapení vědců tedy byla potvrzena možnost vědomého ovládání imunitního systému. Potvrdila se také Wimova slova: "Když to dokážu já, dokáže to každý."


BRAIN OVER BODY

Další pokus podstoupil Wim Hof v roce 2018 na univerzitě Wayne State University v Michiganu. Zde zkoumali vědci Wimovu schopnost reagovat na chlad, respektive to, co se během reakce děje v jeho těle a mozku. K tomuto účelu použili jak moderní přístroje (pozitronový tomograf ke snímání procesů v těle a magnetickou rezonanci pro sledování činnosti mozku), tak i speciálně vytvořený oblek určený pro řízené snižování tělesné teploty člověka. Tento oblek po dobu 25 minut v určitých intervalech napouštěli střídavě teplou a studenou vodou, v průběhu čehož nepřetržitě měřili Wimovu tělesnou teplotu. Pocit chladu je pro tělo stresovou situací. Tělo na stres reaguje produkcí hormonů kortizolu (ano, to je stejný kortizol, který pracuje v případě zánětu - všímáte si souvislostí?) a noradrenalinu, které mají pomoci tento stres ustát. Snižují propustnost kapilár, tělo se začíná v důsledku působení těchto hormonů chvět a tělesná teplota se přesouvá do středu těla, kde jsou životně důležité orgány. Když Wim během testu nevyužíval svých dechových technik, jeho teplota v průběhu času kontinuálně klesala. Následně zopakovali týž pokus ještě jednou, s tím rozdílem, že tentokrát Wim již svoji metodu použil a dechovým cvičením tělo na stres připravil. V tomto případě si vědomě udržel konstantní tělesnou teplotu, bez ohledu na to, zda byla v obleku voda teplá nebo studená. Pomocí obou prve zmíněných lékařských přístrojů bylo zjištěno, že dechovým cvičením rozpumpoval mezižeberní svaly, které následně rozlévaly teplo do celého těla. Na magnetické rezonanci pak byla vidět zvýšená činnost jednotlivých mozkových center zodpovědných za vnímání chladu, pocitu bolesti a pocitů obecně.


PŘEPIŠTE BIOLOGII

Všechny pokusy byly zaznamenány a o všech hovoří Wim Hof na svých stránkách. Odkaz najdete zde. Naleznete zde jak záznam obou studií z holandského Nijmegenu, tak i pokus známý pod názvem "Brain over body" z amerického Michiganu. Výše uvedené pokusy se rovněž objevují v nových učebnicích biologie (konkrétně v kapitolách o činnosti imunitního a endokrinního systému - příklad zde - čímž se Wim ve své podstatě zasloužil o to, že na základě jeho metody jsou učebnice biologie přepisovány.

E-BOOK Wim Hofova metoda – Vysvětlení

Pokud chcete ještě více informací metodě Wim Hofa, stáhněte si e-book Wim Hofova metoda – Vysvětlení.

Knížku jsme pro vás přeložili z angličtiny a "cena" za tuto hodnotnou publikaci je pouze váš e-mail. Stačí kliknout na tento odkaz a vyplnit údaje ve formuláři. Do pár chvil máte e-book na e-mailu!

Comments


bottom of page